สปสช. ปรับระบบ “บัตรทอง” คนกรุง เหตุฉุกเฉินไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

สปสช. ปรับระบบใช้สิทธิ์ “บัตรทอง” ของประชาชนในพื้นที่ กทม. กรณีฉุกเฉิน ไปรักษาคลินิกในเครือข่ายได้ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้ปรับระบบการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง” ของผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาที่เครือข่ายบริการปฐมภูมิที่หน่วยบริการไหนก็ได้ภายในเครือข่ายเดียวกัน จากเดิมต้องรับบริการที่หน่วยบริการประจำของตนเองเพียงอย่างเดียว

สำหรับกรณีที่เจ็บป่วยเกินศักยภาพที่หน่วยบริการในเครือข่ายจะรักษาได้ ราคาน้ำมัน ให้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง ซึ่งหากต้องนอนโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องย้อนกลับมาขอใบส่งตัวที่หน่วยบริการต้นทางแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังสามารถเข้ารับบริการนอกเครือข่ายของตนเองได้ หากมีความจำเป็นและมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

อย่างไรก็ตาม ufa168 การรับบริการนอกเครือข่ายยังมีความจำเป็นต้องใช้ใบส่งตัว เพื่อเป็นการส่งต่อประวัติการรักษาและเกิดความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วย แต่ในกรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นต้องนอนรักษาตัวตามคำวินิจฉัยของแพทย์หรืออุบัติเหตุ สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการที่อยู่ใกล้เคียงได้ทันที โดยไม่ต้องกลับไปขอใบส่งตัวจากหน่วยบริการปฐมภูมิของตัวเอง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อเครือข่ายหน่วยบริการของตนเองได้ที่ https://bkkapp.nhso.go.th/bkkapp/public/mapcenter/Map/search โดยพิมพ์ชื่อหน่วยบริการประจำของตนเองแล้วกดค้นหา จากนั้นกดที่สัญลักษณ์หมุดของหน่วยบริการนั้น จะมีแถบคำว่า “เครือข่ายบริการ” ให้กดที่แถบเมนูนั้นก็จะมีรายชื่อหน่วยบริการในเครือข่ายเดียวกันแสดงขึ้นมา ซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับบริการในหน่วยบริการเหล่านี้ได้ทั้งหมด