สิทธิบัตรทอง 2565-2566 วิธีเช็กสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตนเองง่าย 4 ช่องทางนี้!

ข่าววันนี้ บัตรทอง หรือ สิทธิ สปสช. คือสิทธิรักษาพยาบาลให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ ยกเว้นว่าจะมีสิทธิรักษากับประกันสังคม และสิทธิบัตรข้าราชการอื่น ๆ

วิธีตรวจสอบสิทธิบัตรทองด้วยตนเอง

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิบัตรทอง สิทธิรักษาพยาบาลด้วยตนเองง่าย ๆ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีช่องทางการตรวจสอบสิทธิ (เช็คสิทธิรักษาพยาบาล) ของตนเองได้ง่ายๆ 4 ช่องทางดังนี้


1. โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2

2. เว็บไซต์ www.nhso.go.th เลือก สำหรับประชาชน เลือก ตรวจสอบสิทธิ หรือ คลิก https://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml

3. แอปพลิเคชัน สปสช. ทั้งระบบ Android และ iOS เลือก ตรวจสอบสิทธิตนเอง

4. ตรวจสอบสิทธิผ่าน ไลน์ สปสช. โดยสแกน QR CODE หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6  เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิ

สิทธิบัตรทอง